Formulari de cerca

  • Carrusel Portada

CALENDARI FISCAL

Dades del calendari fiscal de 2017

CONCEPTE PERÍODE
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (I.V.T.M.) Del 20 de març al 22 de maig
TAXA GUALS Del 20 de març al 22 de maig
IMPOST DE BENS INMOBLES - URBANA - (I.B.I. URBANA) Del 23 de maig al 24 de juliol
(Termini sol·licitud de fraccionament fins el 31/05/2017)
IMPOST DE BENS INMOBLES - RÚSTICA- (I.B.I. RÚSTICA) Del 23 de maig al 24 de juliol
(Termini sol·licitud de fraccionament fins el 31/05/2017)
IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (I.A.E.) Del 2 d'octubre al 4 de desembre