Formulari de cerca

CONSELLS SECTORIALS

Els Consells Sectorials són òrgans col·legiats que causen la participació dels ciutadans i les seues associacions en els assumptes municipals.
Desenvolupen funcions d'informe i proposta en relació amb les iniciatives municipals relatives al seu àmbit d'activitat.