Formulari de cerca

TAULER D'ANUNCIS

01/12/2017 a les 16:39h

Inici expedient per a la desafectació de l'immoble "Dipòsits Pou de Sant Miquel" en partida de la Paridera, polígon 16, parcel·la 395 de Benifaió.


Tràmit d'informació pública: fins l'1 de gener de 2018.