Formulari de cerca

GRUPS MUNICIPALS

Són associacions de regidors per a agilitzar i facilitar l'exercici dels seus drets i deures.

Funcions:

1. Actuar com a mediadors tant en la relacions amb l'electorat, com amb els òrgans de govern de l'Ajuntament.

2. Servir com a instrument de suport per a l'exercici dels drets i deures pels regidors del grup.

3. Actuar com a canals i llits de formació i defensa d'una opinió comuna enfront dels problemes de govern i administració del municipi.

Actualment, són tres els grups municipals constituïts