Formulari de cerca

TAULER D'ANUNCIS

06/03/2018 a les 15:45h

SELECCIÓ PERSONAL LLANTERNERIA EMPRESA PÚBLICA ALMUSSAFES

ANUNCI DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIS PÚBLICS d'ALMUSSAFES (EMSPA) SOBRE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'OFICIAL DE PRIMERA DE LLANTERNERIA I UN ALTRE DE PEÓ DE LLANTERNERIA.


El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Servicis Públics d’Almussafes (EMSPA), en la sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2018, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció dels següents llocs de treball:
  • -Un lloc d'Oficial de 1a de llanterneria.
  • -Un lloc de Peó de llanterneria.
La presentació de sol·licituds per a participar en les proves d'accés es farà, de forma presencial, davant del personal administratiu de l'empresa, en el Pavelló Poliesportiu Muncipal, despatx 2, en horari 10 a 13 hores dins dels 5 dies hàbils següents a la publicació d'este anunci en la web municipal i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes, sent este des del dia 7 de març al 13 de març de 2018, ambdós inclosos.

Tant les bases com el model d'instància per a participar en el procés estaran disponibles en la web municipal per a general coneixement.