Formulari de cerca

 • Carrusel Portada

TRÀMITS EN LÍNEA

 • logo Ajuntament

  Seu electrònica

  La seu electrònica (carpeta ciutadana) és una oficina virtual que l'Ajuntament d'Almussafes ha posat en marxa a Internet per atendre el dret dels ciutadans d'interactuar amb l'Administració per mitjans electrònics, tal com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrónic dels Ciutadans als Serveis Públics.

  logo plan avanzaACCEDIR

 • face

  Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat

  FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a l'Ajuntament. Normativa: Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic. Per vore la relació de codis DIR3 necessaris per a la presentació de factures electròniques polse ací.

  ACCEDIR

  Nota: Si té problemes per a generar la factura electrònica amb l'aplicació de Gestió de Facturació Electrònica 3.1 pot consultar esta guia.
  Nota: S'han detectat problemes de funcionament amb la versió JAVA 8. Es recomana l'ús de versions anteriors.

 • logo Ajuntament

  Oficina Virtual de Gestió Tributària i Recaptació

  L'Ajuntament d'Almussafes ofereix, mitjançant el seu portal municipal, un nou servei que permet al ciutadà emetre autoliquidacions de forma telemàtica, expedir rebuts i realitzar consultes sobre les seues dades de gestió tributària municipal.

  TRAMITAR

   
  Requisits:
  Certificat digital de persona física expedit per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) o DNI electrònic.
  En cas de tractar-se d'una notaria o gestoria deurà posar-se previament en contacte amb el departament de gestió tributària per a procedir a la seua alta en el sistema.

  Per a reportar problemes de caràcter tècnic amb l'aplicació podrà posar-se en contacte amb el departament d'informàtica mitjançant la següent direcció de correu electrònic: almussafes_inf@gva.es