Formulari de cerca

TRÀMITS EN LÍNEA

 • face

  Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat

  FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a l'Ajuntament.
  Normativa: Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic.
  Per vore la relació de codis DIR3 necessaris per a la presentació de factures electròniques polse ací.

  ACCEDIR

  Nota: Si té problemes per a generar la factura electrònica amb l'aplicació de Gestió de Facturació Electrònica 3.1 pot consultar esta guia.

  Nota: S'han detectat problemes de funcionament amb la versió JAVA 8. Es recomana l'ús de versions anteriors.

  logo plan avanza