Formulari de cerca

  • Carrusel Portada

AGENDA

XARRADA INFORMATIVA. L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

TERCERA EDAT

XARRADA INFORMATIVA. L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

Dimecres 5 d’abril · 17:30 h.


· A la Llar dels Jubilats

L’impost sobre Successions i Donacions grava, com el seu propi nom indica, les entregues de bens per la via d’una successió o herència i de les donacions. Es tracta d’un tribut que s’aplica en tot l’Estat, però en el qual tenen competències les Comunitats Autònomes. És a dir, cada regió pot realitzar modificacions en el gravamen per a adaptar-lo a la seua situació, composició social i fins i tot necessitats pressupostàries.

Se’ns explicarà com funciona este impost i quan podrem arribar a pagar per heretar o rebre diners de familiars.

· Imparteix: Elena Paula Gomar Soldado, lletrada perteneixent a l’ICAV i al Centre de Mediació del mateix.